ถ้าคุณ "ยอมรับ" เราจะใช้คุ้กกี้เพิ่มเติมจากที่ต้องใช้ในด้านเทคนิค (รวมถึงคุ้กกี้จากซัพพลายเออร์ หรือบุคคลที่สาม) เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ใช้ง่ายขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณสามารถยกเลิกความสมัครใจของคุณได้ตลอดเวลา ที่นี่ คุ้กกี้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่องานด้านเทคนิคจะถูกนำไปใช้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ยอมรับ

คลาสใช้ "Google Analytics" เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งาน โดยที่ Google ประมวลผลในการใช้งานของคุณเพื่อรายงานคลาสให้ทราบถึงสถิติของการใช้งานและพฤติกรรมในการใช้งาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน Google ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อาการวิเคราะห์ของ Google ร่วมกับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นกัน Google เป็นผู้เก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งในบางกรณีอาจเก็บไว้นอกสหภาพยุโรปเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Google ทำให้ Google และสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น

ดูนโยบายของเราและรายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับ

อะไหล่

อะไหล่คลาส ผลิตมาอย่างจำเพาะเจาะจง เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ

อะไหล่คลาส ให้มากกว่าแค่ขนาดที่ถูกต้อง เพราะวัสดุและวิธีการผลิตจากคลาส นำมาซึ่งประสิทธิภาพในการใช้งาน ความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานของเครื่องจักร เราใช้วิธีการผลิตที่มีความแม่นยำสูง ใช้วัสดุคุณภาพดี และได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญของคลาสในทุกกระบวนการการผลิต ส่วนประกอบแต่ละชิ้นถูกออกแบบมาอย่างดี เพื่อให้ทำงานได้อย่างเหมาะสมกับที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครื่องจักรทั้งหมด

การทดสอบที่กำหนดมาตรฐาน

ทุกชิ้นส่วนและระบบการติดตั้งในเครื่องจักรของคลาส ถูกทดสอบอย่างเข้มข้นในมาตรฐานการผลิตสูงสุด เราเลือกใช้ส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง และทนทานต่อการใช้งานประจำวันหลายต่อหลายครั้งโดยแท้จริงแล้ว ระบบการทดสอบที่ผลิตโดย บริษัทตั้งอยู่ที่เมืองประเทศเยอรมนี มีความแม่นยำและมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาก ซึ่งบริษัทอื่นๆ ได้นำมาใช้ตรวจเช็คสินค้าต่างๆ เพื่อความน่าเชื่อถือและความทนทานของสินค้า ในศูนย์การทดสอบของเรา เรามีระบบที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อทดสอบและตรวจสอบชิ้นงาน ส่วนประกอบและอุปกรณ์เครื่องจักรทั้งหมด

สัญชาตญานของความเป็นเลิศ

ความแตกต่างของผลการทำงานที่ได้จากเครื่องจักรของเรา วัดได้ในหน่วยตันและหน่วยของพื้นที่ เช่น เฮคเตอร์หรือไร่ และความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครื่องจักรในบางครั้งจะถูกวัดในหน่วยร้อยมิลลิเมตร การทำงานที่ต้องมีความแม่นยำสูงสุดจึงต้องการการใส่ใจในรายละเอียดและเข้าใจในงานเป็นอย่างดี คลาสผลิตส่วนประกอบต่างๆและในกระบวนการซึ่งมั่นใจได้ว่าทุกชิ้นส่วนต้องพร้อมเข้าสู่ไลน์การผลิตอย่างถูกต้องแม่นยำในทุกขั้นตอน การประสานงานที่สมบูรณ์แบบของกระบวนการทั้งหมดและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างการผลิตช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการผลิตในแต่ละวันและได้สินค้าที่มีคุณภาพโดดเด่นอย่างไม่มีใครเทียบ