บริษัท คลาส รีเจียรัล เซ็นเตอร์ เซาท์ อีส เอเซีย จำกัด

อาคารบางกอกบิสสิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 18 ห้อง 1803

เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02 726 9680 โทรสาร: 02 726 9669
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555037901