ถ้าคุณ "ยอมรับ" เราจะใช้คุ้กกี้เพิ่มเติมจากที่ต้องใช้ในด้านเทคนิค (รวมถึงคุ้กกี้จากซัพพลายเออร์ หรือบุคคลที่สาม) เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ใช้ง่ายขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณสามารถยกเลิกความสมัครใจของคุณได้ตลอดเวลา ที่นี่ คุ้กกี้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่องานด้านเทคนิคจะถูกนำไปใช้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ยอมรับ

คลาสใช้ "Google Analytics" เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งาน โดยที่ Google ประมวลผลในการใช้งานของคุณเพื่อรายงานคลาสให้ทราบถึงสถิติของการใช้งานและพฤติกรรมในการใช้งาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน Google ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อาการวิเคราะห์ของ Google ร่วมกับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นกัน Google เป็นผู้เก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งในบางกรณีอาจเก็บไว้นอกสหภาพยุโรปเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Google ทำให้ Google และสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น

ดูนโยบายของเราและรายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับ

สอบถาม

หากท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

(กรุณากรอกข้อความในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง)

หัวข้อ

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ข้อมูลที่ท่านให้ด้วยความสมัครใจ เป็นส่วนสำคัญสำหรับเราในการนำไปใช้เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
โปรดระบุอาชีพของท่าน
* Mandatory field (รายละเอียดจำเป็นต้องกรอก)

รายละเอียดเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลสามารถพบได้ในข้อมูลการป้องกันข้อมูลภายใต้หัวข้อการป้องกันข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ดูส่วนท้ายของเว็บไซต์นี้