สอบถาม

หากท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

(กรุณากรอกข้อความในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง)

เกี่ยวกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ข้อมูลที่ท่านให้ด้วยความสมัครใจ เป็นส่วนสำคัญสำหรับเราในการนำไปใช้เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
โปรดระบุอาชีพของท่าน
* Mandatory field (รายละเอียดจำเป็นต้องกรอก)
Declaration of consent for data protection:
ข้อมูลที่ท่านระบุไว้ ณ ที่นี้จะถูกนำไปใช้งานในด้านการตลาดเพื่อการปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น โดยบริษัท CLAAS KGaA mbH ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับไม่ส่งต่อให้บุคคลที่สาม การบริการนี้ไม่รวมถึงการบริการที่มาจากตัวแทนในนามของ CLAAS KGaA mbH และบุคคลที่สามเช่น ตัวแทนจำหน่ายของ CLAAS รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ส่วนของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวในเวบไซต์ ของเรา