โปรโมชั่น

ไม่พบโปรโมชั่นใหม่ในขณะนี้

ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารโปรโมชั่นได้จากช่องทางต่อไปนี้

เวบไซต์ claas.com

Facebook:CLAAS South East Asia

Line:@claas.sea

YouTube:CLAAS South East Asia

Instagram:claas_worldwide

และตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน