ถ้าคุณ "ยอมรับ" เราจะใช้คุ้กกี้เพิ่มเติมจากที่ต้องใช้ในด้านเทคนิค (รวมถึงคุ้กกี้จากซัพพลายเออร์ หรือบุคคลที่สาม) เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ใช้ง่ายขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณสามารถยกเลิกความสมัครใจของคุณได้ตลอดเวลา ที่นี่ คุ้กกี้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่องานด้านเทคนิคจะถูกนำไปใช้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ยอมรับ

คลาสใช้ "Google Analytics" เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งาน โดยที่ Google ประมวลผลในการใช้งานของคุณเพื่อรายงานคลาสให้ทราบถึงสถิติของการใช้งานและพฤติกรรมในการใช้งาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน Google ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อาการวิเคราะห์ของ Google ร่วมกับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นกัน Google เป็นผู้เก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งในบางกรณีอาจเก็บไว้นอกสหภาพยุโรปเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Google ทำให้ Google และสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น

ดูนโยบายของเราและรายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับ

หากท่านชื่นชอบสินค้าที่ระลึกของ CLAAS ท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ collection.claas.com และสามารถสั่งซื้อผ่านตัวแทนผู้นำเข้าของ CLAAS ได้โดยตรง

หากท่านชื่นชอบสินค้าที่ระลึกของ CLAAS ท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ collection.claas.com และสามารถสั่งซื้อผ่านตัวแทนผู้นำเข้าของ CLAAS ได้โดยตรง

สินค้าที่ระลึกจาก CLAAS นั้นมีหลากหลายทั้งชุดทำงาน เสื่อผ้าสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก รวมถึงข้าวของเครืื่องใช้ต่างๆ ไปจนถึงโมเดลรถของ CLAAS ทุกชิ้นออกแบบมาอย่างพิถีพิถันสำหรับการใช้งานที่ดีเยี่ยมของทุกท่าน

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

collection.claas.com