ถ้าคุณ "ยอมรับ" เราจะใช้คุ้กกี้เพิ่มเติมจากที่ต้องใช้ในด้านเทคนิค (รวมถึงคุ้กกี้จากซัพพลายเออร์ หรือบุคคลที่สาม) เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ใช้ง่ายขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณสามารถยกเลิกความสมัครใจของคุณได้ตลอดเวลา ที่นี่ คุ้กกี้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่องานด้านเทคนิคจะถูกนำไปใช้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ยอมรับ

คลาสใช้ "Google Analytics" เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งาน โดยที่ Google ประมวลผลในการใช้งานของคุณเพื่อรายงานคลาสให้ทราบถึงสถิติของการใช้งานและพฤติกรรมในการใช้งาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน Google ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อาการวิเคราะห์ของ Google ร่วมกับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นกัน Google เป็นผู้เก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งในบางกรณีอาจเก็บไว้นอกสหภาพยุโรปเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Google ทำให้ Google และสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น

ดูนโยบายของเราและรายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับ

ร่วมงานกับเรา

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2562 - 2563

ถ้าคุณสนใจในงานทางด้านธุรกิจเกษตรที่ไม่ได้ลงลึกเฉพาะในด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรเท่านั้น แต่รวมถึงงานทางด้านการตลาด การเดินทางไปสำรวจตลาดในพื้นที่ต่างจังหวัด และประสบการณ์การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ บริษัทคลาส คือสถานที่ที่คุณกำลังมองหาอยู่

สวัสดิการ: เบี้ยเลี้ยงและประกันอุบัติเหตุ

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถส่งจดหมายแนะนำตัว ประวัติพร้อมเบอร์ติดต่อมาที่ kruewan.thongom@claas.com

กำหนดปิดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2562