ถ้าคุณ "ยอมรับ" เราจะใช้คุ้กกี้เพิ่มเติมจากที่ต้องใช้ในด้านเทคนิค (รวมถึงคุ้กกี้จากซัพพลายเออร์ หรือบุคคลที่สาม) เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ใช้ง่ายขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณสามารถยกเลิกความสมัครใจของคุณได้ตลอดเวลา ที่นี่ คุ้กกี้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่องานด้านเทคนิคจะถูกนำไปใช้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ยอมรับ

คลาสใช้ "Google Analytics" เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งาน โดยที่ Google ประมวลผลในการใช้งานของคุณเพื่อรายงานคลาสให้ทราบถึงสถิติของการใช้งานและพฤติกรรมในการใช้งาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน Google ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อาการวิเคราะห์ของ Google ร่วมกับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นกัน Google เป็นผู้เก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งในบางกรณีอาจเก็บไว้นอกสหภาพยุโรปเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Google ทำให้ Google และสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น

ดูนโยบายของเราและรายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับ

Team/บุคลากร

Senior Vice President Asia/ประธานกรรมการผู้จัดการอาวุโสภาคพื้นเอเชีย
Michael Ritter/ไมเคิล ริทเทอร์

Senior Vice President Asia

+66 726 9667

+66 726 9669

michael.ritter@claas.com
Managing Director/กรรมการผู้จัดการ
Jan-Klaus Tobias/ยาน-เคลาส โทบีอาส

Managing Director

+66 2 726 9667

+66 2 726 9669

Jan-Klaus.Tobias@claas.com
Marketing and Product Specialist/ฝ่ายการตลาดและผู้เชียวชาญด้านเครื่องจักรฯ
Kruewan Thong-om/เครือวัลย์ ทองอ้ม

Market Research and Marketing Manager

662 726 9679

662 726 9669

kruewan.thongom@claas.com
Jens Striewe/เยนส์ สตรีวเว่อ

Product Specialist Asia

662 726 9680 ext.114

66 2 726 9669

jens.striewe@claas.com
Office Manager/ผู้จัดการออฟฟิศ
Laddawan Sukavalli

ลัดดาวัลย์ สุขะวัลลี

662 726 9667-8 ext. 112

662 726 9669

laddawan.sukavalli@claas.com
Service Engineer/วิศวกรบริการ