ถ้าคุณ "ยอมรับ" เราจะใช้คุ้กกี้เพิ่มเติมจากที่ต้องใช้ในด้านเทคนิค (รวมถึงคุ้กกี้จากซัพพลายเออร์ หรือบุคคลที่สาม) เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ใช้ง่ายขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณสามารถยกเลิกความสมัครใจของคุณได้ตลอดเวลา ที่นี่ คุ้กกี้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่องานด้านเทคนิคจะถูกนำไปใช้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ยอมรับ

คลาสใช้ "Google Analytics" เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งาน โดยที่ Google ประมวลผลในการใช้งานของคุณเพื่อรายงานคลาสให้ทราบถึงสถิติของการใช้งานและพฤติกรรมในการใช้งาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน Google ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อาการวิเคราะห์ของ Google ร่วมกับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นกัน Google เป็นผู้เก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งในบางกรณีอาจเก็บไว้นอกสหภาพยุโรปเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Google ทำให้ Google และสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น

ดูนโยบายของเราและรายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับ

Team/บุคลากร

Senior Vice President Asia (ประธานกรรมการผู้จัดการอาวุโสภาคพื้นเอเชีย)
Michael Ritter (ไมเคิล ริทเทอร์)

Senior Vice President Asia

662 726 9667

662 726 9669

michael.ritter@claas.com
Managing Director (กรรมการผู้จัดการ)
Anil Kumar Menon (อานิล เมนอน)

Managing Director

662 726 9667

662 726 9669

anil.menon@claas.com
Sales, Marketing and Product Specialist (ฝ่ายขาย การตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์)
Kruewan Thong-om (เครือวัลย์)

Country Sales Manager and Marketing Manager

662 726 9667 ext.115

662 726 9669

kruewan.thongom@claas.com
Jens Striewe (เยนส์ สตรีวเว่อ)

Regional Sales Manager East Asia and Product Specialist Asia

662 726 9667

662 726 9669

jens.striewe@claas.com
Lukas Viebrock (ลูคัส วีบร็อค)

Product Manager Asia

662 726 9667

662 726 9669

lukas.viebrock@claas.com
Administration and Spare Parts (การจัดการและอะไหล่)
Aftersales and Services (บริการหลังการขาย)