ถ้าคุณ "ยอมรับ" เราจะใช้คุ้กกี้เพิ่มเติมจากที่ต้องใช้ในด้านเทคนิค (รวมถึงคุ้กกี้จากซัพพลายเออร์ หรือบุคคลที่สาม) เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ใช้ง่ายขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณสามารถยกเลิกความสมัครใจของคุณได้ตลอดเวลา ที่นี่ คุ้กกี้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่องานด้านเทคนิคจะถูกนำไปใช้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ยอมรับ

คลาสใช้ "Google Analytics" เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งาน โดยที่ Google ประมวลผลในการใช้งานของคุณเพื่อรายงานคลาสให้ทราบถึงสถิติของการใช้งานและพฤติกรรมในการใช้งาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน Google ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อาการวิเคราะห์ของ Google ร่วมกับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นกัน Google เป็นผู้เก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งในบางกรณีอาจเก็บไว้นอกสหภาพยุโรปเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Google ทำให้ Google และสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น

ดูนโยบายของเราและรายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับ

After Sales Business Convention Asia 2023

คลาสร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับตัวแทนจำหน่ายทั่วเอเชีย เพื่อการบริการหลังการขายสุดพรีเมี่ยม

ในวันที่ 1 และ 2 มีนาคม 2566 คลาส (CLAAS) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับตัวแทนของบริษัทพันธมิตรฝ่ายขายจากทั่วทั้งเอเชียสู่งาน "อาฟเตอร์ เซลล์ บิสสิเนส คอนเวนชั่น เอเชีย 2023" (After Sales Business Convention Asia 2023) ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก

โดยภายในงาน คุณไมเคิล ริทเทอร์ (Michael Ritter) รองประธานอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชีย ร่วมกับผู้จัดการธุรกิจหลังการขายจากสำนักงานใหญ่ในเยอรมนี ได้บรรยายถึงภาพรวมของธุรกิจบริการหลังการขายให้แก่ตัวแทนจากบริษัทพันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินเดีย และไทย

นอกจากนี้แล้วผู้เข้าร่วมประชุมยังมีโอกาสได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงกิจกรรมการขายและการตลาดของแต่ละประเทศ รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสนทนาในหัวข้อที่หลากหลายเพื่อการนำมาประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่

คลาส (CLAAS) มุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายการจัดจำหน่ายของเราด้วยการให้ความรู้และการสนับสนุนที่ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เพื่อมอบการบริการหลังการขายระดับเฟิร์สคลาส (First CLAAS) ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา