ถ้าคุณ "ยอมรับ" เราจะใช้คุ้กกี้เพิ่มเติมจากที่ต้องใช้ในด้านเทคนิค (รวมถึงคุ้กกี้จากซัพพลายเออร์ หรือบุคคลที่สาม) เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ใช้ง่ายขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณสามารถยกเลิกความสมัครใจของคุณได้ตลอดเวลา ที่นี่ คุ้กกี้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่องานด้านเทคนิคจะถูกนำไปใช้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ยอมรับ

คลาสใช้ "Google Analytics" เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งาน โดยที่ Google ประมวลผลในการใช้งานของคุณเพื่อรายงานคลาสให้ทราบถึงสถิติของการใช้งานและพฤติกรรมในการใช้งาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน Google ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อาการวิเคราะห์ของ Google ร่วมกับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นกัน Google เป็นผู้เก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งในบางกรณีอาจเก็บไว้นอกสหภาพยุโรปเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Google ทำให้ Google และสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น

ดูนโยบายของเราและรายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับ

CLAAS Product Webinar for South and South East Asian Partners

คลาสจัดอบรมเสมือนจริงให้กับคู่ค้าในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

CLAAS กับการอบรมเสมือนจริงสำหรับคู่ค้าในภูมิภาคอาเซียน ประเทศปากีสถาน และศรีลังกา แม้ว่าไวรัสโคโรน่าจะระบาดอย่างต่อเนื่องทั่วโลก แต่ธุรกิจยังต้องเดินหน้าต่อไป เพื่อทิ้งระยะห่างระหว่างกันให้มากที่สุดแต่ยังคงความใกล้ชิดในการสนับสนุนคู่ค้าของเรา 


CLAAS จึงได้จัดตั้งการฝึกเสมือนจริงสำหรับคู่ค้าของเราในภูมิภาคอาเซียน โดยมีจุดประสงค์เพื่ออัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ CLAAS ด้านการสนับสนุนลูกค้าในประเทศนั้นๆ อีกทั้งเรายังมีการอัพเดทข่าวสารต่างๆ ผ่านนิตยสาร Trends ของเราด้วยเช่นกัน  ท่านสามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าว Trends ได้ในหน้าข่าวสาร