ถ้าคุณ "ยอมรับ" เราจะใช้คุ้กกี้เพิ่มเติมจากที่ต้องใช้ในด้านเทคนิค (รวมถึงคุ้กกี้จากซัพพลายเออร์ หรือบุคคลที่สาม) เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ใช้ง่ายขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณสามารถยกเลิกความสมัครใจของคุณได้ตลอดเวลา ที่นี่ คุ้กกี้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่องานด้านเทคนิคจะถูกนำไปใช้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ยอมรับ

คลาสใช้ "Google Analytics" เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งาน โดยที่ Google ประมวลผลในการใช้งานของคุณเพื่อรายงานคลาสให้ทราบถึงสถิติของการใช้งานและพฤติกรรมในการใช้งาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน Google ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อาการวิเคราะห์ของ Google ร่วมกับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นกัน Google เป็นผู้เก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งในบางกรณีอาจเก็บไว้นอกสหภาพยุโรปเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Google ทำให้ Google และสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น

ดูนโยบายของเราและรายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับ

คลาสยังคงผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยังต่อเนื่องท่ามกลางการมาตรการที่เข้มงวดขึ้น

You can rely on CLAAS Services & Parts

แม้มาตรการควบคุมโรคระบาดจะเข้มข้นเพิ่มขึ้นทั่วทุกมุมโลกแต่ส่วนงานผลิตอะไหล่ของคลาสก็ยังคงทำงานกันต่อเนื่อง ตัวแทนจำหน่ายและส่วนเวิร์คช้อปยังคงทำงานกันเต็มกำลัง ต้องขอบคุณมาตรการการป้องกันที่เราได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเหล่านี้ภายในคลังเก็บอะไหล่ของเรา