CLAAS เติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2560

CLAAS เติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2560

CLAAS แถลงผลประกอบการณ์ปี 2560 กับสื่อมวลชนถึงอัตราการเติบโตโดยรวมของปีนี้ โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 3.4%จากปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,800 ล้านยูโรหรือประมาณ 141,406 ล้านบาท และยังคาดการณ์ถึงการเติบโตในอนาคตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก ด้วยผลที่เกิดจากการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาถึง 233 ล้านยูโร หรือประมาณ 8,673 ล้านบาทซึ่งมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา

การลงทุนในด้านการพัฒนาและวิจัยของ CLAAS นั้นเป็นการตอบโจทย์ต่อนโยบายของ CLAAS ที่มีมาตลอดกว่าร้อยปี นั่นก็คือการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การทำการเกษตรทั่วโลกนั้นได้ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยั่งยืนและขณะเดียวกันก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรทำงานได้ง่ายและสบายขึ้น