ถ้าคุณ "ยอมรับ" เราจะใช้คุ้กกี้เพิ่มเติมจากที่ต้องใช้ในด้านเทคนิค (รวมถึงคุ้กกี้จากซัพพลายเออร์ หรือบุคคลที่สาม) เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ใช้ง่ายขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณสามารถยกเลิกความสมัครใจของคุณได้ตลอดเวลา ที่นี่ คุ้กกี้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่องานด้านเทคนิคจะถูกนำไปใช้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ยอมรับ

คลาสใช้ "Google Analytics" เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งาน โดยที่ Google ประมวลผลในการใช้งานของคุณเพื่อรายงานคลาสให้ทราบถึงสถิติของการใช้งานและพฤติกรรมในการใช้งาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน Google ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อาการวิเคราะห์ของ Google ร่วมกับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นกัน Google เป็นผู้เก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งในบางกรณีอาจเก็บไว้นอกสหภาพยุโรปเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Google ทำให้ Google และสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น

ดูนโยบายของเราและรายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับ

CLAAS at National Science and Technology Fair 2020.

CLAAS ร่วมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564

วันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2563 คลาสได้ร่วมงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564 ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

คลาสกับการสร้างพลังงานสีเขียว

การร่วมงานครั้งนี้คลาสได้รับเกียรติจากสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ที่ได้เชิญกลุ่มบริษัทสัญชาติเยอรมันให้เข้าร่วมแสดงในงานฯ

ในโอกาสนี้คลาสได้มีโอกาสต้อนรับเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยคุณเกออร์ก ชมิดท์ ระหว่างการเยี่ยมชมบูธของบริษัทคลาสที่บูธเยอรมันพาวิลเลี่ยน ภายใต้คอนเซปท์ “ร่วมกันสร้างความยั่งยืนได้ในวันนี้” คลาสได้สาธิตการใช้งานเครื่องจักรฯคลาสในการผลิตพลังงานสีเขียว อาทิ ก๊าซชีวภาพและพลังงานชีวมวล สามารถดูวงจรการทำงานได้จากแผนภาพเกษตรกรรมกับการผลิตพลังงานหมุนเวียน