ถ้าคุณ "ยอมรับ" เราจะใช้คุ้กกี้เพิ่มเติมจากที่ต้องใช้ในด้านเทคนิค (รวมถึงคุ้กกี้จากซัพพลายเออร์ หรือบุคคลที่สาม) เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ใช้ง่ายขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณสามารถยกเลิกความสมัครใจของคุณได้ตลอดเวลา ที่นี่ คุ้กกี้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่องานด้านเทคนิคจะถูกนำไปใช้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ยอมรับ

คลาสใช้ "Google Analytics" เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งาน โดยที่ Google ประมวลผลในการใช้งานของคุณเพื่อรายงานคลาสให้ทราบถึงสถิติของการใช้งานและพฤติกรรมในการใช้งาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน Google ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อาการวิเคราะห์ของ Google ร่วมกับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นกัน Google เป็นผู้เก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งในบางกรณีอาจเก็บไว้นอกสหภาพยุโรปเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Google ทำให้ Google และสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น

ดูนโยบายของเราและรายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับ

Christian Radons takes on global sales responsibility

Christian Radons ขึ้นบังเหียนคุมการขายทั่วโลก

Christian Radons จะเข้าร่วมคณะกรรมการบริหารของ CLAAS ในตำแหน่งผู้รับผิดชอบดูแลการขายและการบริการทั่วโลก คุณ Radons ร่วมงานกับกลุ่มบริษัท CLAAS มาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่ง Regional Managing Director เป็นผู้นำการขายในภูมิภาคยุโรปตะวันตกและโอเชียเนียตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560

ต่อมาด้วยการเป็นผู้นำด้านการขายในภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลางในปี 2562 โดยคุณ Radons มาสืบทอดตำแหน่งจาก Bernd Ludewig ผู้ออกไปเริ่มกิจการใหม่ๆ นอกบริษัท