ถ้าคุณ "ยอมรับ" เราจะใช้คุ้กกี้เพิ่มเติมจากที่ต้องใช้ในด้านเทคนิค (รวมถึงคุ้กกี้จากซัพพลายเออร์ หรือบุคคลที่สาม) เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ใช้ง่ายขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณสามารถยกเลิกความสมัครใจของคุณได้ตลอดเวลา ที่นี่ คุ้กกี้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่องานด้านเทคนิคจะถูกนำไปใช้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ยอมรับ

คลาสใช้ "Google Analytics" เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งาน โดยที่ Google ประมวลผลในการใช้งานของคุณเพื่อรายงานคลาสให้ทราบถึงสถิติของการใช้งานและพฤติกรรมในการใช้งาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน Google ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อาการวิเคราะห์ของ Google ร่วมกับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นกัน Google เป็นผู้เก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งในบางกรณีอาจเก็บไว้นอกสหภาพยุโรปเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Google ทำให้ Google และสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น

ดูนโยบายของเราและรายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับ

CLAAS shareholders' committee.

การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้ถือหุ้นของ CLAAS

Helmut Claas ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการมาเป็นเวลา 25 ปี ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ โดยมี Cathrina Claas-Mühlhäuser เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสืบทอดแทนคุณพ่อของเธอ 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านไปยังรุ่นที่ 3 อย่างสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ตั้งทิศทางกลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัวนี้ พร้อมทั้งทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ